بازدید استاندار محترم خراسان رضوی و هیئت همراه از دستگاه خشک کن اتویی زعفران آژند فناور هیواد

خشک کن زعفران

سردار نظری، استاندار محترم خراسان رضوی صبح روز یکشنبه 30 مرداد 1401، با حضور در دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی و صنایع غذایی خراسان رضوی، از شرکت‌های فناور و دانش بنیان و دستاوردهای آنان، بازدید کرد.

در این بازدید دکتر میرزایی رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی، دکتر قنبری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مهندس چمندی، معاون اقتصادی استاندار، دکتر نجفی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان و دکتر حقایقی رئیس دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی و صنایع غذایی خراسان رضوی، استاندار را همراهی کردند.

استاندار محترم ضمن بازدید از دستگاه خشک کن اتویی زعفران آژند فناور هیواد، در مورد مصرف انرژی، چگونگی بهینه شدن مصرف انرژی، ظرفیت و قیمت نهایی دستگاه سؤالاتی مطرح نمود.

دستگاه خشک کن زعفران آژند فناور هیواد
حضور استاندار خراسان رضوی در دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی و صنایع غذایی
بازدید استاندار خراسان رضوی از دستگاه خشک کن آژند فناور هیواد