بازدید وزیر محترم جهاد کشاورزی از مکنده غلات آژند فناور هیواد

مکنده غلات

صبح روز 12 فروردین ماه 1401 جناب آقای دکتر سید جواد ساداتی نژاد، وزیر محترم جهاد کشاورزی، ضمن حضور در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و نمایشگاه محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه کشاورزی استان، از مکنده غلات شرکت آژند فناور هیواد بازدید نمود.

در این بازدید رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی، رئیس محترم دانشگاه فردوسی، رییس محترم پارک علم و فناوری خراسان و برخی مدیران ایشان را همراهی کردند.