برگ زرین دیگری بر افتخارات شرکت آژند فناور هیواد

گواهی ثبت اختراع خشک کن زعفران آزند فناور هیواد

برگ زرین دیگری بر افتخارات شرکت آژند فناور هیواد رقم خورد.

اخذ گواهی ثبت اختراع برای خشک کن زعفران اتویی توسط مدیرعامل شرکت آژند فناور هیواد جناب آقای دکتر حسین چاجی

هرگونه کپی برداری از خشک کن زعفران اتویی آژند فناور هیواد پیگرد قانونی دارد!